: 73 / ی یی ی ی ی  Ԑی یʝی یʝی ʡ ϡ ی ی یی ی یی ی / ی ی ی ی ی ی / ǐ ی ی ی ј Ȑی ی ی ی / ǐ ی ی ی ی ی ی یی /  ی ی یی ی ی یی / ی ی ی ی ѐ ی  

  ڝ 73 " " 31 ی 94 10   12 () ѐ .
ی . () ی ی ی یی . 흐:

* ǐ ϡ یی ی ȝ یی
-
ی ی ی . ی ی ی () ی ϡ ی ی ی Øی .
- ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی یʿ ی ی ی ی یʿ ی ی ی یʿ ԝی ی یʿ ی ی ی ی ی ی یی ʡ (ی:3) ی ی ی ی ۀ ǡ ǡ یǡ ʡ ی ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ... ی. یی ی ی ی . ǐ ϡ یی ی ȝ یی. ی ی ی یϡ ی ϡ ی ی ی ی.

* ˝ی یی ی
- ی ی ی ی ی ی ی. ǐ ȍ ی ǐ ی ی ی ی یی ی ی ی ی Ȑیی.
- یی یی (ی ی ی یی ώی ی ی ) ی (ی ی) ی ϡ ی ی ی .
- یی ی یϿ یی ی ی ی Ͽ یی ی ʿ یی ی ی ی ی ی ی
- یی ǘ ی Ϙ . ی یی ی یی . یی ی ی   . ˝ی ی . ی یی Ԙ یی ی ی ی ی. ی یی یی . Ӂ ی یی ی یی: ی ی ی. ی ی یی: ی ی ǘ .

*ی یی یی ی ϡ ی ϡ ی ی ϡ ی ی
- یی ی ϡ ی . ی یی یی ی ϡ یی ی یی ϡ ی ϡ یی ی ϡ ی ی ϡ ϡ ی ی ی ϡ ی ی . ی یی ی ی یی . ی ی ϡ ی .

* ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی
- ی ی ی ی ی ӡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی .

* یی ۀ ی یی
- ییϿ ی . ی ی ی . یی ی . یی ۀ ی یی . یی ی ی یی ی ی ی ی . ی : (:21) ی ی ی یϡ ی 坐یی ی ی ی. یϿ ی ی یی ی ی ی . ی ی ی ی ی . ǎ . ʡ ی ی . (:21) ǐ ی ی ی یی ی ی ی. یǡ ی ییی یی . ی . ی ییی ی ی ʿ ی ی یی() یی ʿ ی () ی ی ی ی. ی ی () . ی ی ی یی . ی ی ی ی ی. ѡ ϡ یی ی .

* یی ی یی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی! ی ی یی
- یی: ǻ(ی:65) ی . ی ی ی ی : (:24). یی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی. ی ی ... ϡ ی ی ی ی یی ی ی! ی ی یی.

* یʡ
- ی ی ی ی. ی یی ی (:21) یی ی ی ی ی ی ʡ یی . ǻ(:31) ۀ ی ی ی ی ی. ی ی. ی یی . یʡ . ی ی : (:30) ی ی ی یی ی ی . (ی ی) ییϡ (ی ی) ی() ی ی ی. ی ی یی ی ی ی . Ȼ ی ی ی ی . یی Ԙ ی ی ی. یی ی ی Ȑیی. یی ی Ϙی ی. یی ی یی ʡ ی . ј(:1)  ǐ ϡ ی ی. ی ی یی ϡ : (:125) ی ی ی ʡ ی. ی ییی ی ʡ ی ی ی ی ی ی .
- ʝی ی ύ ی ϐی . ی ییی یی ی ی ͘ ی . ی ی. ی ی ی . ǐ Ԙ ی ی ی ј ی ی ی . یی . Ȑ ! ! ی یی یϡ ی یϡ .

* ی Ԑ : ʡ ѡ ی ȡ ( ی)
1- : ی ی ی . ی ی ی ی ی ی یی . (:30) ی ی .
2- : . ǻ(:31). ی ی ی. ی ی یی یی ǡ یی ی () ی .
3- ی یی. ی ی ی ی (:172) ȝ . . .  : ی . ی ی .
4- ی: ی ی. ǻ(:38) ی ͡ یۀ ی ی ی ʡ ی ͝ . ی ی ی ی. (:26). ی . ی ی. ی ی ی. ی ی Ͽ ی یی . یی: ǻ(:1) یی  . یی یϡ یی. ی ی ی. ی ی ی .
5- ی ی . ǻ(:35)  ی ی ǘ ی یی . ǡ ϐی ی. ی 廡 ی () یی. ی Ƙ. ی () ی Ƙ ی. یی ی ی ی.
ی : * (:118-119) ی ǐ ϐی ی یی ی ی ی. ییϡ ϐی ʝ ییϡ ύ یی ǁی ییϡ ییϡ ی ی  ʝ. ی ی یʡ ی . ی ʡ ی ѡ ی ϡ ی . ی ی ی ی ی ϡ ԝی ϡ . ی ی ی . (:35). Ͽ ی . ی . (ی ی ی یی!). ی ی ϡ : یی ی ی یϿ یی ی (:120) ی ی . ی : ǻ. ی ی. ی ی() . یی ی ی ی ی. ی یی ǐ ی ǘ یی ǐ ی ǘ ییϡ ی ی. ی ی (). ی ی ϡ ی .
6- ۀ ی. یی ʡ ی ی ی . ی ی . ی ... ј ی. ɻ(:22) ϡ یی ی ѐ ی ی ϡ ی ی ϡ ѐ ی . ѐ ی . ѐ ی ѡ یʡ ǘیی ѐ ی ! ی ʡ یی ی ی ʡ ѐی И .
ی یی ǻ(:38) یی ی ی ۀ . ی ی ی .  یی ی ی یی یی ی ی ی.

* ی ϡ یʝی ʡ ϡ ی ی یی ی یی ی ϡ ی ی ی
- ی ی یی ʡ ی ی . ی یی: ʻ(:165). ی ی ی ی ی. یی ی . ی ی . یی ی ی ی ی ی ی. ی . یʝ . ϡ ی ی ی . یی ی یی ی . ی ی ی . ی ی ی. ی ی Ԙ ی ӡ ی ! Ԙ ی ی ی ی یی ی ϡ ی ی . ی ی. یی (ی) ی ی ی ی. ی یی ϡ ی ی ϡ یی ی Ԙ ϡ یی ی ی ی. ǐ یϡ ی (ی) ی!

* ی ʡ ی ی ی ی
- ی ی ی ی . ی ʡ ی ی ی. ی ی ی ی . ی .

* یی ی Ԑی ϡ یʝی ی/ ی ی ی ی ی ی
- ی یی ی Ԑی ϡ یʝی ی. یʝ ی . ی ی ی ی ی ی. ی ی . ی ی ʡ ی ی ی! یی ی یϿ ی . یی ی ی ی ǐ ی ی یϡ ی ی یϡ ی ی یی یی ی ϐ! ی.

* یی ی ی ʡ ǐ ی ی ی ی ی ی
- (:18) ی یی: ی یی. یǡ ی ... یی یی. ییی . ی . ی ی. ی ی ѡ ی ی ی . یی ی ی ϡ ی ʡ ی ی ی . یی ی ی . ǐ ی ی ی ی ی ی.

* ǐ ی ی ی ј Ȑی ی ی ی
- ی ی یی Ͽ ی ی یی Ͽ Ϙ ییϿ ی . ی ی .  ǐ ی ی ی ј Ȑی ی ی ی . یϐ ی ی . ی ی ی! ی ی یʿ Ϙ ی ی . یی یی یی ی ی .

* ǐ ی ی ی ی ی ی یی
- ǐ ی ی ی ی ی ی یی . یی ی ی. ی ȍی یϡ ǐ ی ϡ Ԑ ی ј ی ی Ϙ ی ی ی Ԑ Ӂی ی . ی ی یی ی ی! ǐ Ԑ ی ی ی ϡ ی .

* ǐ ی ی ی ی ی یی ی ی ی یی ی
- ی ی ی ی. ی ی ǐ ی ی ϡ Ϙ ییϡ ی ی یی ی ی ی یی ی. ی Ϙ ی ی ϐی یی Șѡ ʐی! یی ی ی ی ی. ی ی ی ȍ ȁϡ ی ی ی ی. ی ی یی ی ی ǐ ϡ ȍ ی. ی ی ی ʝیی .

* ی ی یی ی ی یی / ی ی ی . ͘ی ی
- ڝی: ی یی ی ی . ی ی ی یی . ǐ ی یϡ ی ییϿ ی ی Ԑی Ͽ ییی یی ی ی ی ی ی ! ی ی ی . ͘ی ی . ی ی ȍ ی Ȑی ی . ی ی . ȍ . ی ی یϐی .

* ی ی ی ی ѐ ی
- ی ی . ...(:21). ѡ ی . . ی ی ی ی ѐ ی . ی ѡ ԡ ی ی ی ی ی . ی ی . ی Ͽ یی ی ییϿ ǐ ی ی Ә . ی یی ی یی ی ی ϡ ی ی ی ی ی . ی یی یی ی! ی ی یی ی ی. ǐ ϡ ی ی یی ی ی . ǐ ی یϡ ی Ș. ییی ی ی یی ی ... .

10 12  ( ی ی ی) ӝ ѐ .
흐.
ӝ .

66727156-66727159-021

()

66736087-021

100066727156

ڝ

www.Sabereh.ir

ی یǐ

sabereh.ir@

http://Nezam.sabereh.ir

()

Sabereh@sabereh.ir        



http://www.aparat.com/MSABEREH

١ ݡ ߡ 64

( )

ϡ 1 یی() ی ی
ی ی

  : ()

Email: Sabereh@Sabereh.ir