جلد اول

نويسنده: مرتضي زاهدي

ناشر: انتشارات موسسه فرهنگي صابره

حروفچين و صفحه آرا: سينا آقاجاني

طراح: مهيار نصرالله زاده

نوبت چاپ: اول (1384)

ليتوگرافي : آران گرافيك

شابك: 8-2-95931-964

اسرار عاشقان ومقامات عارفان در شرح واژه ها و اسرار عرفاني و اجتماعي زيارت عاشورا نگاشته شده است و مباني انديشه شيعي جامعه شناسي در معارف زيارت عاشورا را مطرح نموده است.
ابتداي كتاب به بررسي اسناد زيارت عاشورا اختصاص داده شده است و با ذكر نام بسياري ازعلماي بزرگ اسلام از زمان حال تا هزار سال قبل و سفارش ايشان به تلاوت زيارت عاشورا، ثابت كرده است كه اين زيارت مورد تأييد عموم علماي اسلام بوده و مي باشد.
در اين كتاب از ابتداي زيارت عاشورا كلمه به كلمه ترجمه و شرح داده شده و به قرآن كريم و روايات رسول خدا و اهل البيت مطهرش صلوات الله عليهم اجمعين مستند گشته است.اسرار عاشقان ومقامات عارفان در دوازده فصل و در چهار مجلد تأليف شده است وهر مجلد اختصاص به سه فصل از آن و جلد اول آن همين كتاب مي باشد كه در سه فصل و پانصد و بيست صفحه با قطع وزيري بوسيله انتشارات صابره(س) به چاپ رسيده است.
در اين كتاب با استناد به متن زيارت عاشورا، چگونگي مخالفت و حمله به حكومت اهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين و مراحل آن توسط دشمنان اسلام به صورت كلي و با تحليل قرآني و روايي مطرح شده است تا فلسفه و تاريخ ظلم و مباني تجاوز به فرهنگ و انديشه قرآن روشن شود.

بازگشت به صفحه كتابها و درسها

جهت تهيه كتاب فوق، با موسسه تماس بگيريد

 طرح و اجرا: موسسه فرهنگي صابره(س)

كليه حقوق محفوظ است

Email: Sabereh@Sabereh.ir