شرح زيارت عاشورا، كتاب سوم

تفسير سلام

نويسنده: مرتضي زاهدي

ناشر: موسسه فرهنگي صابره(س)

حروفچين و صفحه آرا: محمد رئوفي

طراح: مهيار نصرالله زاده

نوبت چاپ: اول (زمستان 1382)

شابك: 9-3616-06-964

جهت مطالعه، روي عناوين كليك نمائيد

          

اين كتاب شامل جلسات پنجم، ششم و هفتم شرح زيارت عاشورا است كه در محل موسسه فرهنگي صابره(س) تدريس شده است

بازگشت به صفحه كتابها و درسها

جهت تهيه كتاب فوق، با موسسه تماس بگيريد

 طرح و اجرا: موسسه فرهنگي صابره(س)

كليه حقوق محفوظ است

Email: Sabereh@Sabereh.ir