صوت کامل سخنرانی فاطمیه 96 ، توسط استاد زاهدی

251

فاطمیه96 جلسه اول :

سه ماموریت مهم حضرت زهرا(س) برای نظام مدیریت جامعه: عدالت، ولایت، هدایت... واحد پرند، 29بهمن96

  

فاطمیه96 جلسه دوم :

سه ماموریت مهم حضرت زهرا(س) برای نظام مدیریت جامعه: عدالت، ولایت، هدایت... واحد پرند،30بهمن96

  

فاطمیه96 جلسه سوم :

سه ماموریت مهم حضرت زهرا(س) برای نظام مدیریت جامعه: عدالت، ولایت، هدایت... اول اسفند96

  

0 نظر