نظام شناسی جلسات 171تا180

262 

 

جلسه صد و هفتاد و یکم بخش اول :

طراحی نظام تربیتی اسلام از مبانی نظری قرآن (مشیت خدا، حقیقت انسان و...)

 

جلسه صد و هفتاد و یکم بخش دوم :

طراحی نظام تربیتی اسلام از مبانی نظری قرآن (مشیت خدا، حقیقت انسان و...)

 

جلسه صد و هفتاد و دوم بخش اول :

نظام تربیتی اسلام: تعلیم اسماء، مراتب نفخ روح، مسوی شدن و...

 

جلسه صد و هفتاد و دوم بخش دوم :

نظام تربیتی اسلام: تعلیم اسماء، مراتب نفخ روح، مسوی شدن و...

 

جلسه صد و هفتاد و سوم بخش اول :

چرایی(فلسفه) و چگونگی(برنامه ریزی و روش) مبارزه با برنامه های شیطان در نظام تربیتی اسلام

 

جلسه صد و هفتاد و سوم بخش دوم :

چرایی(فلسفه) و چگونگی(برنامه ریزی و روش) مبارزه با برنامه های شیطان در نظام تربیتی اسلام

 

جلسه صد و هفتاد و چهارم بخش اول:

نظام تربیتی اسلام:

خلقت زن و ماموریت های او

چگونگی مقابله با شیطان

مفهوم بهشت قرب

 

جلسه صد و هفتاد و چهارم بخش دوم:

نظام تربیتی اسلام:

خلقت زن و ماموریت های او

چگونگی مقابله با شیطان

مفهوم بهشت قرب

 

جلسه صد و هفتاد و پنجم بخش اول :

هدف از خلقت شیطان در نظام تربیتی اسلام

چگونگی رسیدن به وصال حق و حفظ شدن از شر شیطان

 

جلسه صد و هفتاد و پنجم بخش دوم :

هدف از خلقت شیطان در نظام تربیتی اسلام

چگونگی رسیدن به وصال حق و حفظ شدن از شر شیطان

 

جلسه صد و هفتاد و ششم بخش اول :

ادامۀ نظام تربیتی

 

جلسه صد و هفتاد و ششم بخش دوم :

ادامۀ نظام تربیتی

 

جلسه صد و هفتاد و هفتم بخش اول :

نظام تربیتی اسلام:

حقیقت شناسی و عدم اکتفا به ظاهر

چگونگی تاثیر شیطان روی انسانها

 

جلسه صد و هفتاد و هفتم بخش دوم :

نظام تربیتی اسلام:

حقیقت شناسی و عدم اکتفا به ظاهر

چگونگی تاثیر شیطان روی انسانها

 

جلسه صد و هفتاد و هشتم :

توسل و ارتباط صحیح با اهل بیت (ع) و چگونگی درک تجلیات آنها

نورانیت دل، شرط قبولی زیارت

 

جلسه صد و هفتاد و نهم بخش اول :

ادامۀ نظام تربیتی

 

جلسه صد و هفتاد و نهم بخش دوم :

ادامۀ نظام تربیتی

 

جلسه صد و هشتاد :

تربیت پایدار از منظر تعلیم و تربیت قرآنی

 

برای دانلود روی صوت مورد نظر کلیک راست نموده و گزینه Save audio as را انتخاب نمایید.

0 نظر