1- متن كامل كتاب هاي شرح و تفسير زيارت عاشورا

كتاب اسرار عاشقان و مقامات عارفان (متن كامل)

جلد اول- مولف: استاد زاهدي

شامل سه فصل از 12 فصل شرح و تفسير زيارت عاشورا. در اين كتاب، بسياري از اسرار قرآني، عرفاني و اجتماعي زيارت عاشورا تشريح شده است. جهت مطالعه كتاب روي عنوان يا جلد كتاب كليك نماييد. جهت خريد كتاب با موسسه تماس بگيريد.

در عظمت زيارت عاشورا (متن كامل)

مولف: استاد زاهدي

كتاب اول از مجموعه كتابهاي شرح زيارت زيارت عاشورا كه عظمت و معارف و اسرار عرفاني در زيارت عاشورا را شرح مي دهد. اين كتاب شامل جلسات درسي اول و دوم از فصل يك شرح زيارت عاشورا توسط استاد زاهدي ميباشد كه در محل موسسه فرهنگي صابره(س) تدريس گرديده است.

كشتي نجات (متن كامل)

مولف: استاد زاهدي

كتاب دوم از مجموعه كتابهاي شرح زيارت عاشورا كه به راهكارها و راهبردهاي زيارت عاشورا در مقابله با بحرانهاي اجتماعي در جوامع اسلامي مي پردازد. اين كتاب شامل جلسات درسي سوم و چهارم از فصل يك شرح زيارت عاشورا توسط استاد زاهدي مي باشد كه در محل موسسه فرهنگي صابره(س)  تدريس شده است.

تفسير سلام (متن كامل)

مولف: استاد زاهدي

كتاب سوم از مجموعه كتابهاي شرح زيارت عاشورا كه به شرح و تفسير اسرار جمله شريفه « السلام عليك » در زيارت عاشورا پرداخته و معارف بلندي را در اين زمينه ارائه نموده است. و شامل جلسات درسي پنجم و ششم و هفتم از فصل يك شرح زيارت عاشورا توسط استاد زاهدي در محل موسسه فرهنگي صابره(س) مي باشد.

اسرار نهفته در كلمه مقدسه اباعبدالله و ابن رسول الله (متن كامل)

مولف: استاد زاهدي

كتاب چهارم از مجموعه كتابهاي شرح زيارت عاشورا كه به برخي از اسرار و مقامات عرفاني نهفته در نام مقدس «اباعبدالله» پرداخته است. همچنين جمله شريفه « ابن رسول الله » تفسير و برخي از معارف نوراني اين فراز تشريح شده است و شامل جلسات درسي هشتم و نهم و دهم و يازدهم از فصل يك شرح زيارت عاشورا توسط استاد زاهدي در محل موسسه فرهنگي صابره(س) مي باشد.

2- درس هايي از زيارت عاشورا توسط استاد زاهدي

درس اول: شبهه افكنان و گمراهان با جملات فريبنده مي گويند : ما فقط اهل دوستي و محبت و صلح هستيم و از دشمني كردن ، حتي با دشمنان اسلام و قرآن هم بدمان مي آيد!؟

درس دوم: لعنت ائمه اطهار(ع) بر مسلمين و شيعيان دروغين

درس سوم: طرح دو شبهه  درباره اهل البيت(عليهم السلام) و پاسخ آن : اهل البيت(عليهم السلام) آسماني هستند ، ولي زميني زندگي كردند...

درس چهارم: پاسخي بر يك شبهه گريه؛ افسردگي يا نشاط روحي

درس پنجم: اهميت نيروي انساني

درس ششم: تقابل اسلام با فمينيسم درباره نقش زن در حيات انساني

درس هفتم: حادثه كربلا تجلي گاه كامل قرآن

درس هشتم: مراحل براندازي حكومت فرهنگ و انديشه اهل البيت(عليهم السلام)

درس نهم: دشمنان حكومت فرهنگ و انديشه اهل البيت (عليهم السلام ) چه كساني هستند؟

3- گزيده اي از كتاب اسرار عاشقان و مقامات عارفان (با فرمت تصويري-قابل چاپ)

براي مشاهده صفحات، روي تصوير كليك كنيد

 اسرار نهفته در ذكر ثارالله (قسمت اول)

صفحه اول، شامل: پيامهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي زيارت عاشورا-1-متن اعتراض نامه و دادنامه 2-دادگاه بر محاكمه قاتلين و ظلمه

صفحه دوم، شامل:  3-قاضي دادگاه 4-ابعاد ظلم و جنايت و مدارك ظلم و جنايت و افشا كننده ظالمين و قاتلين 5- شناسايي و معرفي ظلمه و جنايتكاران و دستياران و طرفداران آنها 6-لزوم حفظ مدارك ظلم و جنايت
صفحه سوم، شامل: 7-لزوم شهادت شهود و عدم كتمان 8-لزوم شناسايي خون خواهان و ولي دم و وكيل مقتول و دادخواهان 9-لزوم گرفتن حق مقتول و مظلوم از قاتلين و بازگرداندن آن به دادخواهان و اولياء دم و مظلومين
 اسرار نهفته در ذكر ثارالله (قسمت دوم)

صفحه اول، شامل: اعلاميه اهل البيت براي بشريت در طول تاريخ

صفحه دوم، شامل:  اسرار عرفاني و ملكوتي ثارالله-ثارالله، كليد رمز تفسير وجود حضرت حسين(ع)، تفسير ثارالله ويژه اولياء خداست-ثارالله در آيه نور در قران كريم تفسير شده است- الزجاجه قلب حضرت حسين است
صفحه سوم، شامل: منبع نور مصباح الهدي، ثارالله است
 اسرار نهفته در ذكر ثارالله (قسمت سوم)

صفحه اول، شامل: وابن ثاره-والوتر الموتور-وتر الموتور براي پيروانش ماموريت مي آورد-مژده بزرگ براي عاشقان حقيقي حسين(ع)

صفحه دوم، شامل:  وعلي الارواح التي حلت بفنائك-ادعاي بزرگ و درخواستي بزرگ
صفحه سوم، شامل: ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار-عليكم مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار

اسرار نهفته در كنيه ابا عبدالله

صفحه اول، شامل: نمونه هايي از اسرار نهفته در كنيه اباعبدالله

صفحه دوم، شامل:  اسناد زيارت عاشورا: تاييد علماي بزرگ در تمامي اعصار
صفحه سوم، شامل: ادامه اسناد زيارت عاشورا

خيانت خواص در زيارت عاشورا

صفحه اول، شامل: تفاوت "اسست اساس الظلم" با "اول ظالم"

صفحه دوم، شامل:  نفوذ طيف "اسست اساس الظلم" در ميان مردم- ويژگي هاي "اسست اساس الظلم" در قرآن كريم
صفحه سوم، شامل: آيا به بهانه دموكراسي مي توان انتخاب احسن را كنار گذاشت؟
انتخاب احسن يا اكثريت عوام، در زيارت عاشورا

صفحه اول، شامل: سنت حضرت رسول اكرم(ص) و اهل البيت او در انتخاب رهبري امت

صفحه دوم، شامل:  آيا مي توان در ميان افكار عمومي هر شبهه اي را طرح كرد؟
صفحه سوم، شامل: ادامه مطالب صفحه2

   جستجو در اخبار، مطالب، دروس و كتب صابره

 طرح و اجرا: موسسه فرهنگي صابره(س)

كليه حقوق محفوظ است

Email: Sabereh@Sabereh.ir