شرح زيارت عاشورا فصل دوم،مصائب الحسين(ع)

362

جلسه1 مصائب الحسين(ع)

 

جلسه2 مصائب الحسين(ع)

 

جلسه3 مصائب الحسين(ع)

 

جلسه4 مصائب الحسين(ع)

 

جلسه5 مصائب الحسين(ع)

 

جلسه6 مصائب الحسين(ع)

 

جلسه7 مصائب الحسين(ع)

 

برای دانلود روی صوت مورد نظر کلیک راست نموده و گزینه Save audio as را انتخاب نمایید.

0 نظر