با حضور آيت الله حائري شيرازي، همايش به سوي راهبردهاي قرآني در تربيت انسان، برگزار ‌شد-شبكه خبر دانشجو

67

0 نظر