نوشتار

جايگاه حب در تعليم و تربيت قرآني

نرگس جدا، حسنيه فولادي، فائزه بنائي

 چكيده:

در طوفان امواج بلاخيز درياي حوادث که از هر سو بر سر بشريت فرود مي آيد و او را به کام گرداب هاي مخوف تباهي و بي هويتي سوق مي دهد، تنها کساني جان سالم به در مي برند که خداي مقلّب القلوب، قلب‌هايشان را در دين خود ثابت نگه دارد و آنان کساني هستند که قلب خويش را با عاطفه حبّ و بغض ها  زير سايه ولايت الهي و در قلمرو معرفت و شناخت پرورش مي دهند. اهل ايمان در بازار تجارت قلب خود را جز با خدا به معامله نمي گذارند،  حتي در تملّک خويشتن محبوس نمي کنند بلکه آن را به خداي عزيز مي‌سپارند تا آن چه محبوب اوست  در آن جاي دهند و آن چه مبغوض است، از آن بيرون کنند، آنگاه مي‌نگرند که محبوب يعني خدا چه مي خواهد و در اين هنگام خود را  نمي بينند، آنچه خود مي خواهد نمي‌خواهد، محبوب را هم نمي خواهد بلکه طلب مي کند آنچه محبوب مي خواهد و در اين راه آنچنان ارتباط برقرار کرده که با محبوب انس مي گيرد و آنگاه محبوب او را براي قرب و محبتش، لقاء و رضايتش انتخابش مي نمايد.

مقايسه‌  معرفه النفس با روان ‌شناسی‌ های جهان سكولار

سعیده کرم بیگی

چکیده:

این مقاله با عنوان مقايسه‌ ی معرفه النفس با روان‌شناسيهای جهان سكولار اَماده گردیده است و در ابتدا روانشناسی و مشاوره حال حاضر و مبناهای اَن به نقد گذاشته می شود و سپس با استفاده از تجربیات مولف، قوانینی از قراَن کریم و روایات اسلامی، برای استفاده در حوزه مشاوره بومی استخراج و بر مبنای اصول قرآنی، نحوه دستیابی به تکنیک های بومی نیز تبیین شده است.

شرح زيارت عاشورا، كتاب چهارم

اسرار نهفته در كلمه مقدسه"ابا عبدالله" و "ابن رسول الله"

نويسنده: مرتضي زاهدي ناشر: موسسه فرهنگي صابره(س)

شرح زيارت عاشورا، كتاب سوم

تفسير سلام

نويسنده: مرتضي زاهدي ناشر: موسسه فرهنگي صابره(س)

نظريه تربيتي اسلام

جلد اول

نويسنده: مرتضي زاهدي

ناشر: انتشارات موسسه فرهنگي صابره

شرح زيارت عاشورا، كتاب دوم

كشتي نجات

نويسنده: مرتضي زاهدي ناشر: موسسه فرهنگي صابره(س)

شرح زيارت عاشورا، كتاب اول

در عظمت زيارت عاشورا

نويسنده: مرتضي زاهدي

ناشر: انتشارات مؤسسه فرهنگي صابره

جلد اول

نويسنده: مرتضي زاهدي

ناشر: انتشارات موسسه فرهنگي صابره

دشمنان حكومت فرهنگ و انديشه اهل البيت (عليهم السلام ) چه كساني هستند؟

مراحل براندازي حكومت فرهنگ و انديشه اهل البيت(عليهم السلام)