اطلاعیه ها
خبرگزاري شبستان: یقین، بالاترین مرحله ایمان/مکاتب غربی در جستجوی یقین ناکام مانده اند

به گزارش پايگاه اطلاع رساني صابره، بازتاب برگزاري جلسه مورخ 13/5/90 (5شنبه) كه در بخش تحول علوم انساني نمايشگاه قرآن برگزار شد، در خبرگزاري شبستان، بدين شرح است:

ايرنا(خبرگزاري جمهوري اسلامي): نشست راهبردهاي تعليم و تربيت قرآني برگزارشد

به گزارش پايگاه اطلاع رساني صابره، بازتاب برگزاري جلسه مورخ 13/5/90 (5شنبه) كه در بخش تحول علوم انساني نمايشگاه قرآن برگزار شد، در خبرگزاري شبستان، بدين شرح است:

خبرگزاري شبستان: علوم انسانی غرب مانع از کشف حقایق هستی می شود

به گزارش پايگاه اطلاع رساني صابره، بازتاب برگزاري جلسه مورخ 13/5/90 (5شنبه) كه در بخش تحول علوم انساني نمايشگاه قرآن برگزار شد، در خبرگزاري شبستان، بدين شرح است:

ايكنا (خبرگزاري قرآني ايران): نشست راهبردهای قرآنی در تعليم و تربيت برگزار شد

به گزارش پايگاه اطلاع رساني صابره، بازتاب برگزاري جلسه مورخ 13/5/90 (5شنبه) كه در بخش تحول علوم انساني نمايشگاه قرآن برگزار شد، در خبرگزاري قرآني ايران، بدين شرح است:

خبرگزاري دانشجو (SNN): نشست راهبردهاي تربيت قرآني با حضور استاد زاهدي برگزار مي‌شود

به گزارش پايگاه اطلاع رساني صابره، بازتاب برگزاري جلسه مورخ 13/5/90 (5شنبه) كه در بخش تحول علوم انساني نمايشگاه قرآن برگزار شد، در خبرگزاري قرآني ايران، بدين شرح است:

برگزاري ادامه جلسات ترم چهارم، در نمايشگاه بين المللي قرآن كريم

به گزارش پايگاه اطلاع رساني صابره، از روز 5 شنبه  مورخ 13/5/90 ادامه جلسات ترم چهارم دوره "مديريت و تربيت اسلامي در تعليم و تربيت قرآني"، در روزهاي دوشنبه و پنجشنبه، در نمايشگاه بين المللي قرآن كريم برگزار خواهد شد. لازم به ذكر است، پس از پايان ماه مبارك رمضان، ادامه جلسات در محل موسسه فرهنگي قرآن و عترت صابره(س) برگزار خواهد شد.

ارائه بسته آموزشي صوتي شامل بيش از 100 جلسه تدريس شده

به گزارش پايگاه اطلاع رساني صابره، هم اكنون بيش از 100 جلسه تدريس شده از ابتداي ترم اول تا پايان ترم سوم دوره "مديريت و تربيت اسلامي در تعليم و تربيت قرآني" به صورت طبقه بندي شده و با سرفصل‌هاي علمي در قالب لوح هاي فشرده ارائه شده است. هر لوح فشرده حاوي مطالب تدريس شده از يك كتاب، به شرح ذيل مي باشد:

اعلام تاريخ برگزاري ترم چهارم دوره آموزشي "مديريت و تربيت انسان در تعليم و تربيت قرآني"

 اعلام تاريخ برگزاري ترم چهارم دوره آموزشي "مديريت و تربيت انسان در تعليم و تربيت قرآني"