اخبار مؤسسه
خبرگزاري شبستان: یقین، بالاترین مرحله ایمان/مکاتب غربی در جستجوی یقین ناکام مانده اند

به گزارش پايگاه اطلاع رساني صابره، بازتاب برگزاري جلسه مورخ 13/5/90 (5شنبه) كه در بخش تحول علوم انساني نمايشگاه قرآن برگزار شد، در خبرگزاري شبستان، بدين شرح است:

ايرنا(خبرگزاري جمهوري اسلامي): نشست راهبردهاي تعليم و تربيت قرآني برگزارشد

به گزارش پايگاه اطلاع رساني صابره، بازتاب برگزاري جلسه مورخ 13/5/90 (5شنبه) كه در بخش تحول علوم انساني نمايشگاه قرآن برگزار شد، در خبرگزاري شبستان، بدين شرح است:

خبرگزاري شبستان: علوم انسانی غرب مانع از کشف حقایق هستی می شود

به گزارش پايگاه اطلاع رساني صابره، بازتاب برگزاري جلسه مورخ 13/5/90 (5شنبه) كه در بخش تحول علوم انساني نمايشگاه قرآن برگزار شد، در خبرگزاري شبستان، بدين شرح است:

ايكنا (خبرگزاري قرآني ايران): نشست راهبردهای قرآنی در تعليم و تربيت برگزار شد

به گزارش پايگاه اطلاع رساني صابره، بازتاب برگزاري جلسه مورخ 13/5/90 (5شنبه) كه در بخش تحول علوم انساني نمايشگاه قرآن برگزار شد، در خبرگزاري قرآني ايران، بدين شرح است:

خبرگزاري دانشجو (SNN): نشست راهبردهاي تربيت قرآني با حضور استاد زاهدي برگزار مي‌شود

به گزارش پايگاه اطلاع رساني صابره، بازتاب برگزاري جلسه مورخ 13/5/90 (5شنبه) كه در بخش تحول علوم انساني نمايشگاه قرآن برگزار شد، در خبرگزاري قرآني ايران، بدين شرح است:

برگزاري ادامه جلسات ترم چهارم، در نمايشگاه بين المللي قرآن كريم

به گزارش پايگاه اطلاع رساني صابره، از روز 5 شنبه  مورخ 13/5/90 ادامه جلسات ترم چهارم دوره "مديريت و تربيت اسلامي در تعليم و تربيت قرآني"، در روزهاي دوشنبه و پنجشنبه، در نمايشگاه بين المللي قرآن كريم برگزار خواهد شد. لازم به ذكر است، پس از پايان ماه مبارك رمضان، ادامه جلسات در محل موسسه فرهنگي قرآن و عترت صابره(س) برگزار خواهد شد.

ارائه بسته آموزشي صوتي شامل بيش از 100 جلسه تدريس شده

به گزارش پايگاه اطلاع رساني صابره، هم اكنون بيش از 100 جلسه تدريس شده از ابتداي ترم اول تا پايان ترم سوم دوره "مديريت و تربيت اسلامي در تعليم و تربيت قرآني" به صورت طبقه بندي شده و با سرفصل‌هاي علمي در قالب لوح هاي فشرده ارائه شده است. هر لوح فشرده حاوي مطالب تدريس شده از يك كتاب، به شرح ذيل مي باشد:

نهايت و اُسوه تعليم و تربيت اسلامي، عشق الهي است

به گزارش پايگاه اطلاع رساني صابره، در جلسه دوشنبه (مورخ 30/3/1390)دوره "مديريت و تربيت اسلامي در تعليم و تربيت قرآني"، استاد زاهدي ادامه مباحث انسان شناسي را تدريس نمودند. خلاصه اي از اهم مطالب مطرح شده در اين جلسه، به شرح ذيل مي باشد:

تسويه(مسوّي شدن)؛ از مباني و اصلي‌ترين پايه تعليم و تربيت اسلامي است

به گزارش پايگاه اطلاع رساني صابره، در جلسه دوشنبه (مورخ 23/3/1390)دوره "مديريت و تربيت اسلامي در تعليم و تربيت قرآني"، استاد زاهدي ادامه مبحث علم النفس را كه زيرمجموعه موضوع انسان شناسي مي باشد، تدريس نمودند. خلاصه اي از اهم مطالب مطرح شده در اين جلسه، به شرح ذيل مي باشد:

عاطفه، نتيجه اظهار جذْبه هاي عقل است اما احساس نتيجه اظهار جذْبه‌هاي غريزه است

به گزارش پايگاه اطلاع رساني صابره، در جلسه پنجشنبه (مورخ 19/3/1390)دوره "مديريت و تربيت اسلامي در تعليم و تربيت قرآني"، استاد زاهدي ادامه مبحث غريزه را كه زيرمجموعه موضوع انسان شناسي مي باشد، تدريس نموده و به مراحل تدوين كتاب از موضوعات تدريس شده، اشاره نمودند. جهت كسب اطلاعات بيشتر از محتواي اين جلسه و ساير جلسات، با موسسه تماس بگيريد.