اخبار مؤسسه

عاطفه، نتيجه اظهار جذْبه هاي عقل است اما احساس نتيجه اظهار جذْبه‌هاي غريزه است

به گزارش پايگاه اطلاع رساني صابره، در جلسه پنجشنبه (مورخ 19/3/1390)دوره "مديريت و تربيت اسلامي در تعليم و تربيت قرآني"، استاد زاهدي ادامه مبحث غريزه را كه زيرمجموعه موضوع انسان شناسي مي باشد، تدريس نموده و به مراحل تدوين كتاب از موضوعات تدريس شده، اشاره نمودند. جهت كسب اطلاعات بيشتر از محتواي اين جلسه و ساير جلسات، با موسسه تماس بگيريد.

بروز تحولات عميق در تعليم و تربيت بر اثر نگرش خاص اسلام به انسان شناسي

به گزارش پايگاه اطلاع رساني صابره، در جلسه دوشنبه (مورخ 16/3/1390)دوره "مديريت و تربيت اسلامي در تعليم و تربيت قرآني"، استاد زاهدي مبحث جسم و روح را كه زيرمجموعه موضوع انسان شناسي مي باشد، تدريس نمودند. با توجه به تخصصي بودن مطالب تدريس شده، به خلاصه اي از مطالب مهم اين جلسه، اشاره مي شود. جهت كسب اطلاعات بيشتر از محتواي اين جلسه و ساير جلسات، با موسسه تماس بگيريد.

تدريس موضوع غريزه به عنوان يكي از ودايع الهي در وجود انسان

به گزارش پايگاه اطلاع رساني صابره، در جلسه پنجشنبه (مورخ 12/3/1390)دوره "مديريت و تربيت اسلامي در تعليم و تربيت قرآني"، استاد زاهدي مبحث غريزه را كه زيرمجموعه موضوع انسان شناسي مي باشد، تدريس نمودند.

عرضه مكتب جديد تعليم و تربيت اسلامي با استاندارد قرآن و عترت

به گزارش پايگاه اطلاع رساني صابره، در جلسه دوشنبه (مورخ 9/3/1390)دوره "مديريت و تربيت انسان در تعليم و تربيت قرآني"، كه ويژه تربيت استاد مي باشد، استاد زاهدي ضمن معرفي اجمالي دوره، برنامه ها و طرح هاي دوره را يادآور شدند.

اولين جلسه ترم چهارم دوره آموزشي "مديريت و تربيت انسان در تعليم و تربيت قرآني" برگزار شد

به گزارش پايگاه اطلاع رساني صابره، اولين جلسه از ترم چهارم دوره، از ساعت 17 الي 19 با حضور استاد زاهدي و دانش پژوهان محترم، برگزار گرديد.

 اعلام تاريخ برگزاري ترم چهارم دوره آموزشي "مديريت و تربيت انسان در تعليم و تربيت قرآني"  

 

به اطلاع دانش پژوهان محترم مي رساند كه انشاءلله  از روز پنج شنبه مورخ 5 خرداد 90، كلاسها شروع خواهد شد.

كلاسهاي ترم تابستاني در روزهاي دوشنبه و پنجشنبه از ساعت 17 تا 19 داير خواهد بود.

جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ آدرس محل برگزاري اين ترم، با موسسه فرهنگي قرآن و عترت صابره (س)، تماس بگيريد.

سومين همايش به سوي راهبردهاي قرآني در تربيت انسان در روز 5شنبه مورخ 29/2/90 برگزار شد

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موسسه فرهنگي قرآن و عترت صابره(س)، سومين همايش به سوي راهبردهاي قرآني در تربيت انسان، در پايان ترم سوم دوره آموزشي "مديريت و تربيت انسان در تعليم و تربيت قرآني" در روز 5شنبه مورخ 29/2/90 با سخنراني حضرت آيت الله حائري شيرازي و استاد زاهدي و ارائه مقالات برگزيده، برگزار گرديد.

گزارش برگزاري همايش بسوي راهبردهاي قرآني در تربيت انسان

گزارش برگزاري همايش بسوي راهبردهاي قرآني در تربيت انسان