اهل البیت(ع) آسمانی هستند، ولی زمینی زندگی كردند

0 نظر