بازتاب خبري/ خبرگزاري قرآني ايران(ايكنا): برگزاری دوره آموزشی «شرح زیارت عاشورا» در شعبۀ مؤسسه صابره(س) پرند

4931395/12/12

0 نظر