گزارش کلاس ها و برنامه ها
صابره: گزارش جلسه 80 نظام‌شناسي

صابره: گزارش جلسه 80 نظام‌شناسي/ استاد زاهدي:  توافق‌نامه‌ای خوب است که در آن اهداف دشمن دنبال نشود و همه نظامات و ارزش‌های ما که حاصل خون شهداست، آسیب نبیند / سوره کافرون اساس‌نامه مذاکرات با کفار را بیان کرده است /  خط قرمز حقتعالی و شرط قرآن در سوره کافرون این است که بعد از توافق‌نامه، هر یک از نظام‌های صنعتی، دفاعی، حقوقی، سیاسی، قضایی، فرهنگی، علمی، تجاری، رسانه‌ای و... ما سالم مانده باشد/ داعش یک توطئۀ عظیم بین‌المللی است که آمریکا و متحدانش بر اساس دکترین جنگ تمدن‌های هانگتینتون درست کرده‌اند  

صابره: گزارش جلسه 79 نظام‌شناسي

صابره: گزارش جلسه 79 نظام‌شناسي/ استاد زاهدي:  ابزار کسب دانش، ذهن است و ابزار کسب علم(به مفهوم نور و بصیرت)، قلب است/ دستاورد نور و بصیرت، یقین است و راه نورانیت و بصیرت، صدق است /  اولین شاخه تعلیم و تربیت اسلامی یقین است / حقیقت ما را به صداقت می‌رساند و صداقت ما را به یقین می‌رساند / حقیقت و حقیقت‌شناسی اصلی‌ترین کار و تمرین است برای اینکه انسان به نور و بصیرت برسد / دار آخرت یعنی دار حقیقت، اصل زندگی در دار حقیقت است / اولین و مهمترین حرکت برای رسیدن به علم (نور و بصیرت) مهارت در حقیقت شناسی و پرداختن به حقیقت است / علوم غربی که از جنس نور و بصیرت نیستند، باید در 9 مرحله ویروس ‌کشی شوند تا به علوم اسلامی تبدیل شوند

صابره: گزارش جلسه 78 نظام‌شناسي

صابره: گزارش جلسه 78 نظام‌شناسي/ استاد زاهدي:  کلیدواژه قرآنی علم به مفهوم نور و بصیرت، باید با تلاوت ولیّ، در قلب ما کاشته شود /  خروجی علم به معنای نور و بصیرت، حکمت به معنی راهبردهاست /  کسی که به حکمت برسد، هم زندگی‌اش به راه پسندیده می‌رود و هم قولش احسن می‌شود/ افتخار مدارس اسلامی قبولی  در کنکور و المپیادی شدن دانش آموزان است، اما هیچکدام نمی‌توانند بگویند تولید نور و بصیرت کردیم!  / راه‌های رسیدن به نور و بصیرت و حکمت: راه اول از طریق آیات قرآن و روایات، راه دوم از طریق تجربی و آزمایشگاهی/  فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی این است که ناسوت را به ملکوتش ارتباط دهد/ برای یادگرفتن آیه، اول «جاءَ بِالصِّدْقِ وَ صَدَّقَ بِهِ» لازم است، سپس باید توسل و التماس کرد که اهل بیت(ع) آیات را به قلبت بفهمانند، سپس باید تدبر کرد، یعنی تطبیق راه‌های زندگی با آیات/  تعلیم و تربیت اسلامی، از کودکی فرزندان ما را آیه‌شناس می‌کند  

صابره: گزارش جلسه 77 نظام‌شناسي

صابره: گزارش جلسه 77 نظام‌شناسي/ استاد زاهدي:  کسی که به حکمت دسترسی پیدا کند، می‌تواند راهبردها و راههای نجات و نظام‌ها را کشف کند و در عرصه‌های گوناگون زندگی به اجرا بگذارد / دانش به معنای کسب اطلاعات و موضوعش قوانین داخل در خلقت است اما علم بر مبنای قرآن، نور است و موضوعش قوانین حاکم بر هستی است/ ابزار کسب علم  در قلب است و ابزار کسب دانش در ذهن است / قرائت و تلاوت قرآن، مقدمه است، نهایت آن، تدبر و سپس تمسک است /  علم، نور و بصیرت است و کسی که به این علم مسلط شود، چشم قلب او بصیر و بینا می‌شود /  مراحل تبدیل دانش به نور و بصیرت

صابره: گزارش جلسه 76 نظام‌شناسي

صابره: گزارش جلسه 76 نظام‌شناسي/ استاد زاهدي:  راه های نفوذ شیطان یا ملائکه در قلب انسان /  باید تلاوت کردن قرآن، با تدبر و تمسک همراه باشد و اگر اینگونه نباشیم بر قلب مهر و قفل می‌زنند /  عقل ملکوتی با آیات جمال و جلال و حقایق سر و کار دارد و حوزه فعالیتش در قلب است، اما عقل حسی، امور زندگی دنیا را بر عهده دارد و حوزه فعالیتش (ذهن) در مغز است / در نظام  فعلی تعلیم و تربیت، آموزش به معنای انتقال معلومات به ذهن است و پرورش به معنای شخصیت‌سازی ظاهری است اما در نظام تعلیم و تربیت اسلامی، تعلیم به معنی انتقال معلومات به قلب و باطن انسان است و تربیت، تزکیه و ادب شخصیت سازی درونی می‌کند

صابره: گزارش جلسه 75 نظام‌شناسي

صابره: گزارش جلسه 75 نظام‌شناسي/ استاد زاهدي:  مدرسه‌ای اسلامی است که بتواند ودایع وجودی دختر و پسر را با توجه به تفاوت مأموریت‌هایشان رشد دهد/ همۀ حرف و آرزوی فمینیسم این است که زن باید مثل مرد تربیت شود! /   مأموریت مرد «قوامون علی النساء» است، یعنی باید قیام دائم کند برای اینکه امنیت ایجاد کند و زیرساخت‌های آرامش و رشد استعدادهای انسانی را در خانواده فراهم کند/ «قوامون» به معنی زورگو نیست، به این معنی است که مرد باید زیر بار برود و چرخ زیرین آسیاب باشد/ بهشت زیر پای مادران است، یعنی بالاترین افق‌های آگاهی و تربیتی زیر پای زنان است/ آموزش و پرورش یکی است نه دوتا/ آموزش، مثل دانه‌های آجر یک ساختمان است و پرورش، مهندسی معماری و نمای کلی ساختمان را نشان می‌دهد/  آموزش، سلول‌های پرورش است 

صابره: گزارش جلسه 74 نظام‌شناسي

صابره: گزارش جلسه 74 نظام‌شناسي/ استاد زاهدي:  نظر اسلام در مورد زن این است که اگر زنی بخواهد وکیل، دکتر، خلبان، راننده یا کشاورز شود مانعی ندارد، اما این‌ها مأموریت خلقت او نیست/  حقوق زن وقتی تأمین می‌شود که استعدادهایی که از جانب حقتعالی به عنوان ودایع الهی در وجود زن قرار گرفته توسط دولت اسلامی شکوفا شود/ مأموریت زن ایجاد آرامش است نه آسایش / از مأموریت‌های قرآنی زنان: 1- واسطه فیض خداوند به عنوان «عَلَمَهُ البَیان» و چشمه سخن داشتن، 2- آرامش در خانواده، 3- مادر شدن و 4- بهشتی کردن فرزندان است / فمینیسم  می‌گوید: باید حقوق زنان را از مردان بگیریم / در غرب مبنای حقوقی زن، مبنای یک غلام و برده است

صابره: گزارش جلسه 73 نظام‌شناسي

صابره: گزارش جلسه 73 نظام‌شناسي/ استاد زاهدي: نظام حقوقی فمینیسم بر اساس مقایسه زنان با مردان طراحی شده اما عیار  ارزشگذاری زن و مرد در اسلام، مأموریت‌های آنهاست، چون مأموریت‌هایشان متفاوت است، خداوند به هر کدام از زن و مرد، بر اساس وظایف و مأموریتشان امکانات متناسب داده؛ یکی باید مادر شود و یکی باید پدر شود/ حق مرد یا حق زن، این است که امکانات لازم در راستای مأموریت آنها را تجهیز کنیم / اگر مادری فرزندش را درست تربیت کرد باید مدرک بگیرد و تشویق شود و آینده‌اش تأمین شود / اگر متناسب با مقام و مأموریت الهی، به زن امکانات ندهیم، باید منتظر باشیم تا جامعه ما تسلیم فمینیسم شود /  همین که نظام حقوقی فمینیسم بر اساس مقایسه با مردان طراحی شده، علامت ضعف فمینیسم است/ حقیقت مادر این است که باید بشریت را بزرگ کند و تربیت کند 

صابره: گزارش جلسه 72 نظام‌شناسي

صابره: گزارش جلسه 72 نظام‌شناسي/ استاد زاهدي:  از نگاه قرآن این عالم نازله‌ی عالم حقایق است /  تمام اموال اگر از مبدأ فیض جدا شد و متصل به نور و رحمت نشد، ما را بیچاره می‌کند/ اگر توانستیم رابطه بین تمام اجزاء و ارکان هستی را با مبدأ و منشأ فیض برقرار کنیم، همه چیز منشأ صلاح و وسیله خیر رحمت می‌شود /  فلسفه ازدواج پیدایش آرامش است نه آسایش / علوم غربی نجات دهنده نیست، چون آنچه را که به دست آوردند از مبدأ فیضش قطع کردند / مفهوم «آیه»: 1- مفهوم ظاهری که همان شماره آیه و آدرس می‌باشد که این مفهوم مدنظر قرآن نمی‌باشد، 2- فهم یا کشف رابطه اجزا و ارکان این عالم با مبدأ هستی و خزائن غیب/  به پیدا کردن نقشه راه از آیات حق، تدبر گویند، آیه شناس شدن مقدمه تدبر است / رمز آیه شناس شدن و متدبر شدن، اطاعت و ارادت به اهل بیت(ع) است

صابره: گزارش جلسه 69 نظام‌شناسي

صابره: گزارش جلسه 69 نظام‌شناسي/ استاد زاهدي:  پاسخ به یک شبهه: مذاکره با آمریکا مصداق آیه «وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ‏ فَاجْنَحْ لَها» است! /  تنها کسی که توانست نعبد و نستعین را محقق کند، حضرت امام خمینی(ره) بود / برای اینکه همه به سوی عبودیت بروند و نعبد محقق شود، باید نظام سازی کنیم / به تعداد همه عرصه های جامعه نیاز به صراط مستقیم (نظام) داریم /  زیارت عاشورا تفسیر و شرح مغضوب علیهم است