فیلم کامل جلسه 194 دوره آموزشی نظام شناسی

ترامپ، تو غلط می‌کنی! ذکرُالله هست که صمدیت و عزت شیعه را نشان داد و باید در همه عرصه‌ها (بانکداری، هنر، فرهنگ، صنعت، مدیریت، دیپلماسی، دانشگاه و... ) ترجمه کارشناسی شود

نقشه جامع قرآن برای مربیان و متربیان

0 نظر