فیلم کامل جلسه 197 دوره آموزشی نظام شناسی

روزه برای ما "طریقیَت" دارد. یعنی پله و نردبام پرواز است و بدون آن نمی‌توانیم به اهداف و مقصد برسیم

روزه برای اولیای خدا، "موضوعیت" دارد و هدف است. برای آنها اتاق خصوصی ملاقات با خداست

نشانه‌های رسیدن به خشوع:
پاک شدن آلودگی‌ها، باز شدن چشم و گوش و فهم قلب، حقیقت‌فهمی

0 نظر