فیلم کامل جلسه 199 دوره آموزشی نظام شناسی

موضوعات:
تفاوت مبانی تعلیم و تربیت غربی با تعلیم و تربیت اسلامی درباره پیشینه انسان
تشریح ودایع الهی برای مدیریت زندگی دنیایی و اشاره به ودایع الهی برای مدیریت زندگی ملکوتی
تعریف هوش و انواع هوش از دیدگاه روانشناسی اسلامی
تفاوت قوه خیال با قوه وهم

0 نظر